OZ Fitlife

V našom OZ Fitlife sa snažíme pomáhať pomocou projektov, ľuďom aby si upevnili svoje zdravie a žili zdravý životný štýl.

Momentálne rozbiehame projekt Rozhýbme deti, kde je našim cieľom priniesť deti ku pohybu formou tréningov, ktoré rozvinú ich motoriku, pohybové zručnosti a to všetko zábavnou formou.

Projekt Rozhýbme deti - vďaka Vašim príspevkom chceme, aby sa mohli rozvíjať všetky deti bez sociálneho rozdielu. Vaša podpora prispeje k tomu, aby mohli cvičit aj deti zo sociálne slabších rodín. Budeme Vám vdační, ak nám umožníte pomáhať.

Takisto pripravujeme ďalšie projekty, ktoré nám môžete podporiť prispením finančnej čiastky na naše číslo účtu IBAN: SK39 0900 0000 0051 4970 5730.

Budeme vďační za akýkoľvek príspevok, ktorý nám pomôže, aby sme mohli ďalej pomáhať. Každé 1 € pomôže. Ďakujem.

Mgr. Rastislav Mikuš - predseda OZ Fitlife

Darujte 2% z dane

Aj v tomto roku Vám bude umožnené rozhodnúť o tom, komu poskytnete 2% zo svojich daní. Budeme veľmi radi, keď sa rozhodnete pre naše združenie OZ Fitlife a projekt Rozhýbme deti.


Postup ako darovať 2% z dane občianskemu združeniu Fitlife:

• Ak ste zamestnanec

Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v roku 2022 dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2% z dane. Ak ste však pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2022, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2023 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane občianskemu združeniu Fitlife spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Ďakujeme, že nás informujete, že ste Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma).

3. Potrebné údaje:
IČO: 51665263
Právna forma: Občianske Združenie
Obchodné meno (názov): Fitlife
Sídlo: Cabajská 1243/4A, 949 01, Nitra

4. Najneskôr do 30.4.2023 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti.

• Ak ste fyzická osoba

1. Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech občianskeho združenia Fitlife poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Alebo 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%).

3. Potrebné údaje:
IČO: 51665263
Právna forma: Občianske Združenie
Obchodné meno (názov): Fitlife
Sídlo: Cabajská 1243/4A, 949 01, Nitra

4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane občianskemu združeniu Fitlife spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Ďakujeme, že nás informujete, že ste Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma).

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 1. apríla 2023 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech občianskeho združenia Fitlife.

• Ak ste právnická osoba

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2. Ak právnická osoba v roku 2022 do termínu podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) nedarovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii ako občianskemu združeniu Fitlife), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. Ak právnická osoba darovala v roku 2022 do termínu podania daňového priznania financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať občianskemu združeniu Fitlife 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%).

3. Potrebné údaje:
IČO: 51665263
Právna forma: Občianske Združenie
Obchodné meno (názov): Fitlife
Sídlo: Cabajská 1243/4A, 949 01, Nitra

4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane občianskemu združeniu Fitlife spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Ďakujeme, že nás informujete, že ste Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

5. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.


Príspevok môžu poukázať fyzické osoby (Daňové priznanie A/B) alebo fyzické osoby. Oba dokumenty (Vyhlásenie i Potvrdenie) je potrebné odovzdať na Daňovom úrade.

Ďakujeme za každú podporu, aj malá suma môže pomôcť dobrej veci. Veríme, že Rozhýbeme deti aj vďaka Vám.

S pozdravom,
Mgr. Rastislav Mikuš

Súbory na stiahnutie

• Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (PDF)

• Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (PDF)

Naša adresa:

OZ Fitlife
Budova Agroinštitútu
Akademická 4, 949 01 Nitra
telefón: 0911 556 187
e-mailová adresa:

Kde nás nájdete:

picture
 
 
Facebook
YouTube